Hậu Covid-19: Bộ Tài chính giảm 10-20% phí, lệ phí dịch vụ hàng không

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46. Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách. Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không, cụ thể:

Tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. Cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không sẽ nộp phí bằng 90% mức thu quy (giảm 10%).

Đồng thời, tổ chức, cá nhân khi ra, vào cảng hàng không, sân bay. Đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam. Sẽ nộp phí, lệ phí bằng 90% mức thu quy định.

Hậu Covid-19: Bộ tài chính giảm 10-20% phí, lệ phí dịch vụ hàng không - aqship.com
Hậu Covid-19: Bộ tài chính giảm 10-20% phí, lệ phí dịch vụ hàng không

Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay. Và thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận. Trong hoạt động hàng không dân dụng. Cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ nộp phí bằng 80% (giảm 20%) mức phí tương ứng quy định.

Thông tư này hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 27/5/2020.