Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) dự kiến sẽ được Quốc hội họp về việc phê chuẩn vào ngày 20/5 – ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Để phục vụ cho việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước. Hoàn thiện Tờ trình của Chủ tịch nước trình Quốc hội. Cũng như chuẩn bị các nội dung có liên quan. Để đưa vào bộ hồ sơ chính thức trình Quốc hội. Về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Theo đó, Bộ Công Thương đã sớm phối hợp. Lấy ý kiến các Bộ ngành để chuẩn bị hồ sơ. Phê chuẩn Hiệp định EVFTA từ cuối năm 2019. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2020. Bộ Công Thương về cơ bản đã hoàn thiện Bộ hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Và trình lấy ý kiến Chính phủ. Bộ Công Thương cũng tích cực làm việc với Bộ Tư pháp. Để cập nhật Chính phủ kết quả rà soát pháp luật. Phục vụ cho việc thực thi Hiệp định EVFTA.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chủ động theo sát tình hình phê chuẩn của EU. Và việc Anh rời EU, từ đó cập nhật kịp thời những thay đổi. Liên quan tới công tác phê chuẩn Hiệp định EVFTA của Việt Nam.

Bộ Công Thương cũng tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tổng hợp. Tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ. Trong quá trình dự thảo và hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, gửi Chủ tịch nước. Về việc phê chuẩn EVFTA.

Được biết, ngày 6/4 năm 2020. Chính phủ đã trình hồ sơ này lên Chủ tịch nước để Chủ tịch nước xem xét. Trình Quốc hội. Để phục vụ cho công tác thẩm tra hồ sơ của Chủ tịch nước. Ngày 8/4 năm 2020, Bộ Công Thương đã gửi Văn phòng Chủ tịch nước một số thông tin, tài liệu bổ sung cho bộ hồ sơ trình phê chuẩn. Trên cơ sở bộ hồ sơ Bộ Công Thương dự thảo và Chính phủ trình, ngày 18/ 4/2020. Chủ tịch nước đã trình Quốc hội việc xem xét phê chuẩn EVFTA.

Về công tác trình Quốc Hội hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Quốc hội. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cung cấp thông tin giới thiệu và giải thích về Hiệp định EVFTA. Phục vụ cho việc thẩm tra của Quốc hội.

Để phục vụ cho việc Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Thẩm tra phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ngày 9/ 4 năm 2020. Bộ Công Thương đã gửi Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Bộ hồ sơ trình phê chuẩn với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật Điều ước quốc tế 2016, cũng như cung cấp các thông tin giới thiệu, giải thích về Hiệp định EVFTA.

Để phục vụ cho phiên họp thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra vào ngày 16/4/ 2020, Bộ Công Thương đã gửi nội dung báo cáo về “Một số nội dung chủ yếu đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA” vào ngày 10/4/2020. Báo cáo này do Thứ trưởng Bộ Công Thương – Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế – Trần Quốc Khánh trình bày.

Ngày 20/4/2020, trên cơ sở dự thảo do Bộ Công Thương chuẩn bị, Chính phủ đã gửi Báo cáo thuyết minh về Hiệp định EVFTA lên Quốc hội.

Để phục vụ cho phiên họp lần thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khai mạc vào ngày 20 tháng 4 năm 2020), Bộ Công Thương đã chủ động và tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thiện bộ hồ sơ chính thức trình Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về việc phê chuẩn EVFTA vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã trực tiếp báo cáo, giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Theo thủ tục nội bộ của EU, EVFTA cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn và sau đó được Hội đồng châu Âu ký duyệt để có hiệu lực. Vào ngày 12 tháng 02 năm 2020, Nghị viện châu Âu (EP) đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn EVFTA với tỷ lệ 63,35% số phiếu tán thành (401 phiếu tán thành, 192 phiếu phản đối và 40 phiếu trắng). Ngày 30 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Hội đồng châu Âu cũng đã phê duyệt Hiệp định EVFTA, hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ của EU.

Theo đó, Hiệp định EVFTA chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam.

Nguồn: Theo Báo Công Thương