Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQ SHIP đã trở thành thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ. Đây là một bước đột phá đáng khen ngợi trong quá trình phát triển của công ty.

VCCI là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1963 với sứ mệnh thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp. Với tầm nhìn phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, VCCI luôn là một đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường quan hệ kinh doanh.

Để trở thành thành viên của VCCI, Công ty AQ SHIP đã phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, quản lý, tài chính và đạo đức kinh doanh. Qua quá trình đánh giá, công ty đã chứng minh được khả năng cạnh tranh và cam kết với sự phát triển bền vững.

AQ SHIP VCCI

Việc trở thành thành viên của VCCI sẽ giúp Công ty AQ SHIP tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, cập nhật thông tin kinh tế, thị trường và chính sách mới nhất, đồng thời mở rộng mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác. Đây là cơ hội để công ty phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Góp mặt tại sự kiện, chúng tôi mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển doanh nghiệp cũng như có cơ hội tiếp cận, hỗ trợ các đơn vị, đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy phát triển logistics và TMĐT tại Việt Nam.

Chúng tôi rất tự hào khi Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQ SHIP trở thành thành viên của VCCI Cần Thơ và xin cam kết sẽ tiếp tục phát triển bền vững.